Sinds 1 november 2021 geldt er een nieuwe wetgeving waarbij het registreren bij de RVO van alle chips en EU-dierenpaspoorten verplicht is. Deze regelgeving is gemaakt om malafide hondenhandel tegen te gaan.

Voor het registreren van chips en EU-dierenpaspoorten van honden en het doen van een importmeldingen van een hond hebben dierenartsenpraktijken een UBN (Uniek Bedrijfs Nummer) nodig van de eigenaar. Dit geldt zowel voor commerciële fokkers als particulieren hondeneigenaren. Een UBN kunt u aanvragen via deze link. Klik op huisdier locatie registreren en log in met uw DigID indien u geen professionele houder bent. Bij aanvraag wordt uw UBN direct zichtbaar.

Zonder UBN kunnen honden helaas niet worden gechipt en mag de dierenarts geen EU-dierenpaspoort uitgeven.

Als fokker, ook wanneer u niet bedrijfsmatig fokt, bent u wettelijk verplicht om binnen één week na het chippen en uitgifte van de paspoorten door de dierenarts, zelf een geboortemelding te doen in een van de portalen. Wanneer de dierenarts de chips en paspoorten bij de RVO heeft geregistreerd in één van de portalen ontvangt u van dat portaal (databank) een mail waarmee u de geboortemelding makkelijk kan doen. Voor de geboortemelding heeft u het chipnummer van de moederhond nodig.

Honden uit het buitenland

Wanneer uw hond uit het buitenland komt en langer dan drie maanden in Nederland blijft, moet u bij de dierenarts een importmelding laten doen.

Voor een importmelding is het dierenpaspoort van uw hond nodig en in geval van commerciële import ook het ook het nummer van het Traces-gezondheidscertificaat. Wanneer uw hond van buiten de Europese Unie komt kunt u bij uw dierenarts een verplicht EU-dierenpaspoort aanschaffen.

Als u naar de praktijk gaat om uw dier te registreren neemt u de volgende zaken mee:

  • De hond/pups
  • Het UBN (noodzakelijk bij chippen en uitgifte van EU-dierenpaspoort honden)

EU-dierenpaspoort van uw dier(en), als u dat al heeft anders  krijgt u deze bij de afspraak

  • Nummer Traces-gezondheidscertificaat (in het geval van een commerciële importmelding)

Voor meer informatie over de nieuwe regelgeving omtrent chippen en registreren van honden kunt u terecht op de site van de RVO.

Bron: RVO

Delen