,,Het maakte altijd veel indruk als ik vroeger vertelde over mijn werk met olifanten. Maar werken met chimpansees, is veel spannender en gevaarlijker.’’ Aan het woord is de 34-jarige Margreet Voogd uit Barneveld. Ze werkt als verzorger van de chimpansees bij Stichting AAP.

Een grote close-up-foto van een chimpansee hangt in de woonkamer van Margreet Voogd. Ze vertelt waarom deze foto zo speciaal voor haar is: ,,Mimmi heeft een belangrijke rol gespeeld bij veel introducties. In elke situatie waar je haar plaatste, was zij de bemiddelaar tussen het nieuwe dier en de bestaande groep.’’ Een paar jaar geleden verhuisde Mimmi met drie soortgenoten naar een dierentuin in Macedonië, om daar een nieuwe, zelfstandige groep te vormen. Voogd mocht mee als begeleider. ,,Ik had natuurlijk wel een band met haar opgebouwd, maar ging wel nuchter om met haar vertrek. Toen ik zag hoe goed de dieren het daar hebben, was ik vooral heel erg blij. Het is echt fantastisch, zo’n mooi verblijf deze groep daar heeft gekregen, met veel uitdaging. En toen ik een paar jaar later terugkwam, herkenden ze mij nog.”

APEN TRAINEN Het was één van de hoogtepunten die Voogd tot nu toe heeft meegemaakt. Ze werkt inmiddels zes jaar in de chimpansee-opvang van Stichting AAP, gevestigd in Almere. ,,Mijn baan als ervaren dierverzorger houdt heel wat in’’, vertelt ze. Naast de dagelijkse bezigheden (voeren, verblijven schoonmaken en onderhouden), assisteert ze bij medische checks. Haar specialisme is het ‘trainen’ van de apen, zodat de dierenarts bijvoorbeeld rustig een prik kan zetten. ,,Het is ook heel belangrijk om gedrag te monitoren. Zo krijgen we snel in de gaten als er dieren mogelijk ziek zijn.’’

Nadat ze was afgestudeerd, begon de Barneveldse als verzorger van olifanten en neushoorns in DierenPark Amersfoort. Een collega wees haar op de vacature bij Stichting AAP. Er werd gevraagd naar een ‘dierenverzorger 3.0’, zoals Voogd het zelf omschrijft. Ze licht toe: ,,Solliciteren vond ik spannend, want het werk in de opvang is heel anders dan in een dierentuin, zonder publiek erbij. Tot mijn verrassing werd ik aangenomen. Werken bij AAP is uitdagend, met een heel professioneel team. Er wordt van je verwacht dat je je blijft ontwikkelen als medewerker. En na zes jaar kan ik echt zeggen dat ik gegroeid ben. Dit werk past bij mij, omdat ik een echte doener ben. Ik krijg veel verantwoordelijkheid. Er is hier ruimte om fouten te maken, als je je keuze achteraf goed kunt motiveren en ervan leert.’’

De dierenverzorger vindt specifiek het werken met chimpansees fascinerend. ,,Het is interessant om te zien hoe een sociale rangorde tot stand komt, of verandert. Ze hebben een hoge intelligentie. Dat betekent wel dat wij als verzorgers altijd extra alert moeten zijn. Want chimpansees kunnen manipulatief en explosief, en daardoor zelfs levensgevaarlijk zijn.’’ Verzorgers moeten daarom veilig, adequaat én rustig kunnen handelen.

NA-APEN Bij Stichting AAP geldt een ‘hands off’-beleid. Dat houdt in dat de verzorgers zo min mogelijk contact maken met de apen. Het is namelijk belangrijk dat ze weer hun natuurlijke gedrag gaan vertonen, door het ‘na-apen’ van soortgenoten. Het uiteindelijke doel is om de dieren te herplaatsen naar een geschikt adres. Voogd: ,,Als zich kansen voordoen, dan onderzoeken we altijd of het zou kunnen, maar dierenwelzijn gaat voor. In sommige gevallen kan het vanwege de hoge leeftijd of de specifieke zorg beter zijn dat de dieren bij AAP blijven.’’

De ene chimpansee ontwikkelt zich sneller dan de andere. ,,Op een gegeven moment merken we dat onze inspanningen effect hebben. Dan horen we bijvoorbeeld dat een chimpansee een licht smakkend geluid maakt. Precies zo’n geluid dat wilde, gesocialiseerde chimpansees normaal gesproken maken als ze elkaar vlooien. Wat ik dan voel, is pure euforie.’’

Chimpansees uit Frans circus

Dieren die bij Stichting AAP in Almere binnenkomen, hebben vaak een moeilijk verleden. Ze moesten bijvoorbeeld kunstjes doen in een circus, of zijn gewend om menselijk gedrag te vertonen in huis. In juni werden nog drie chimpansees opgehaald uit een Frans circus, onder druk van de Franse autoriteiten. Op dit moment worden er veertig chimpansees verzorgd. AAP vangt daarnaast diverse andere exotische zoogdieren op in Nederland, zoals wasberen. In Spanje is bovendien het Big Cat centre van opvangcentrum AAP Primadomus, voor leeuwen en tijgers.

In 2020 werd voor 51 dieren (22 primaten en 29 overige zoogdieren) een nieuw onderkomen gevonden bij partnerorganisaties in binnen- en buitenland. Dat is ongeveer de helft van het aantal dieren dat de organisatie ‘normaal’ kan herplaatsen, vanwege de coronamaatregelen.
Belangrijk wapenfeit van Stichting AAP is het circusverbod in Nederland van 2015, waar de organisatie samen met partners in de ‘Wilde dieren de tent uit’-coalitie voor gestreden heeft. Op dit moment focust AAP zich op de invoering van de Positieflijst huis- en hobbydieren, waardoor uitsluitend dieren die geschikt zijn als huisdier nog vrij verhandeld en gehouden mogen worden.

Bron: https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/mensen/752040/margreet-voogd-heeft-een-bijzondere-baan-ik-moet-altijd-alert-z

Delen