Preventie van worminfecties bij hond en kat
Er is nog steeds veel onbekendheid over het belang van parasietenbestrijding vanwege de risico’s voor huisdieren en volksgezondheid. Continue aandacht voor dit onderwerp blijft belangrijk. In de maand april biedt ESCCAP de gelegenheid om o.a. via dierenartsenpraktijken extra aandacht te vragen voor parasietenbestrijding.
 
Het ontwormen van honden en katten is in de eerste plaats nodig om infecties met Toxocara spoelwormen te voorkomen. Vooral bij pups en kittens omdat deze al besmet worden geboren (pups) en na de geboorte via de moedermelk worden besmet (pups en kittens). Dit kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals longontsteking en maagdarmproblemen. Door de grote aantallen spoelwormeitjes in de ontlasting wordt de leefomgeving besmet. Zo worden honden en katten, maar ook de mens besmet (zoönose). De larfjes die uit de eitjes komen kunnen vooral bij kinderen lichamelijke klachten veroorzaken, zoals onbegrepen buikpijn en oogproblemen. Besmette kinderen vertonen ook minder leervaardigheden. Tenslotte is aangetoond dat een Toxocara-infectie bij kinderen met aanleg voor eczeem en astma de klachten eerder en ernstiger tot uiting laten komen. Dus in het kader van de volksgezondheid wordt ook geadviseerd om te ontwormen. Omdat katten een voorkeur hebben om hun ontlasting te begraven in los zand, is het belangrijk om te voorkomen dat zandbakken worden besmet. Deze moeten dus afgedekt worden. Openbare zandbakken die niet afgedekt worden zijn daarom niet meer acceptabel.
Inmiddels is duidelijk dat ontwormen, evenals vaccineren, ‘op maat’ dient te gebeuren op advies van de dierenarts. Deze beoordeelt zaken als leeftijd, diersoort, leefomstandigheden, reisgedrag en de besmettingsrisico’s van de omgeving. Een Europese organisatie van parasitologen (ESCCAP) heeft hiervoor als ondersteuning een stappenplan ontwikkeld dat de eigenaar van een hond of kat kan invullen. Er volgt dan een advies op basis van de risicogroep waarin het dier valt. Daarmee wordt voor de grootste groep dieren gemiddeld 4 keer per jaar een ontworming geadviseerd, variërend van 2 tot 12 keer.
Geconcludeerd kan worden dat preventieve ontworming noodzakelijk is voor de gezondheid van mens en dier!

Door: Dr. ing. Paul A.M. Overgaauw Dipl. ACVM | Dierenarts-microbioloog en parasitoloog