Hier tref je de Algemene Voorwaarden & Privacy Statement van de HuisdierenApp aan, powered by Pet Service Holding N.V. , gevestigd aan de Industrieweg 16, 1521 NC te Wormerveer. KvK 70775834 0000 / BTW nr. NL858454841B01

Deze Algemene Voorwaarden & privacy statement kunnen worden gewijzigd, wij adviseren je daarom deze regelmatig te raadplegen.

1. De HuisdierenApp stelt zich ten doel om huisdierenbezit gemakkelijker te maken en dierenwelzijn te bevorderen door het bundelen van diverse diensten en services en bijvoorbeeld het aanbieden van reminderservices voor medicatie en anti-parasitica.   

2. Locaties en informatie die worden getoond zijn verkregen via diverse (branche)organisaties zoals : Dibevo, ABHB, NVFD, Raad van Beheer, SPPD, KattenAcademie, KattenKennisCentrum Nederland, LICG, Palpabel, Diergeneesmiddelendatabank, Google, eigen database en relaties. Bedrijven en organisaties die in de HuisdierenApp willen worden opgenomen kunnen mailen naar info@huisdierenapp.nl

3. De HuisdierenApp is een neutraal en onafhankelijk platform binnen de dierensector. Er zijn derhalve beperkte advertentiemogelijkheden. Promotionele mogelijkheden zijn push- en nieuwsbericht, evenementenvermelding, productnaamvermelding, enquêtemogelijkheid. Gebruikers van de HuisdierenApp ontvangen, indien akkoord gegeven, een nieuwsbrief met relevante informatie. Voor vragen over advertentiebeleid kan men mailen naar info@huisdierenapp.nl

4. Videobellen met je dierenarts is een abonnementensysteem voor dierenartsenpraktijken. De techniek hiervoor is ontwikkeld door Jacker.nl

5. Pet Service Holding N.V. en de ontwikkelaars van de HuisdierenApp streven ernaar juiste informatie te verstrekken, er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele foutieve vermeldingen. Bedrijven en organisaties die (betaalde) content, inclusief adresgegevens, hebben geleverd, zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens en het doorgeven van wijzigingen.    

6. Bij meningsverschillen en/of problemen dien je Pet Service Holding N.V. schriftelijk op de hoogte te brengen, waarna naar een passende oplossing wordt gezocht. Bij geschillen is het Nederlands Recht van toepassing en bepaalt Pet Service Holding N.V. welke rechtbank bevoegd is. Indien een bepaling nietig blijkt of verandert, zullen overige bepalingen onveranderd gehandhaafd blijven.  

7. Betalingen geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Eventuele bezwaren dienen schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum aangetekend bij Vitaux te zijn ingediend. Na deze termijn wordt de opdrachtgever geacht zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd. In geval van overschrijding zal over het openstaande bedrag 1% per kalendermaand, een gedeelte van de maand als volle gerekend, in rekening worden gebracht.
Tevens zullen administratiekosten à € 50,- per overschrijding worden berekend. Bij buitengerechtelijke incassokosten zal 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 77,50 plus alle bijkomende kosten, voor rekening van de opdrachtgever komen.
Tevens behoudt Pet Service Holding N.V. zich het recht voor om in deze omstandigheden naam, product of dienst (tijdelijk) te verwijderen. Alle genoemde en bedoelde bedragen zijn exclusief BTW.   

8. Extra vermeldingen in de App voor bedrijven, worden per jaar gefactureerd en -behoudens opzegging- automatisch verlengd. Minimaal 30 dagen voor het verstrijken van de periode van 12 maanden kan aanpassing van de bedrijfsvermelding naar een basisvermelding worden doorgegeven. Dit kan via info@huisdierenapp.nl. NAW wijzigingen worden altijd zsm doorgevoerd.

Wanneer is de HuisdierenApp Privacy Statement van toepassing?
Deze privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die HuisdierenApp verwerkt in haar database.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?
De HuisdierenApp is een project van Pet Service Holding N.V. , gevestigd aan de Industrieweg 16, 1521 NC te Wormerveer. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
We gebruiken de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam (of een alias) en emailadres. Het emailadres wordt gebruikt om een vergeten wachtwoord te kunnen mailen. De gegevens slaan we op in onze HuisdierenApp database. Wij verstrekken, met uitzondering van onze partners (SNOET magazine, de Dierenapotheek), geen gegevens aan derden. Wil je uitgeschreven worden, kan dat te allen tijden door contact met ons op te nemen per mail of telefoon.

Als bezoeker of gebruiker van deze website gaat u ermee akkoord dat de HuisdierenApp de door u verstrekte gegevens verwerkt voor de volgende doeleinden: werkzaamheden in het kader van gerelateerde diensten, marketing activiteiten en het voldoen aan geldende en toekomstige regelgeving.

Voor welke doeleinden vragen wij je gegevens?
Wij zullen altijd zorgvuldig omgaan met je gegevens. Na het downloaden van de App wordt gevraagd om toegang tot je adresboek en toegang tot je foto’s en multimedia. Adresboek: toegang tot adresboek wordt gevraagd omdat je dan gebruik kunt maken van de mogelijkheden om informatie uit de app, bijvoorbeeld een nieuwtje of evenement, te kunnen delen met bekenden. Foto en multimedia: Als je een profiel aanmaakt van je huisdier is er de mogelijkheid om foto’s van je huisdier toe te voegen, technisch worden deze dan geladen vanuit je eigen multimedia. Maar ook alleen als je toegang geeft tot deze gegevens. Je hoeft dit niet te doen, het geeft je alleen de mogelijkheid om optimaal gebruik te kunnen maken van de diverse functionaliteiten van de app. Bluetooth kan gebruikt worden op evenementen om je tijdens het evenement bepaalde berichtgevingen te kunnen sturen, maar alleen indien je zelf bluetooth inschakelt. Je bepaalt dus zelf welke gegevens je verstrekt aan de app en van welke faciliteiten je gebruik wenst te kunnen maken.

Inzage van je gegevens
Je hebt altijd het recht je persoonlijke gegevens te kunnen inzien. Daarbij kun je verzoeken tot corrigeren en verwijderen van je gegevens.

Verwerkersovereenkomst
Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Riches IT, De Volger 25, 1483 GA De Rijp, zij zijn de ontwikkelaar van de HuisdierenApp.

Cookies: Google Analytics
Omdat wij graag willen weten hoe onze bezoekers deze website gebruiken, maken wij gebruik van Google Analytics. Zo kunnen wij steeds het gebruik en functionaliteiten van de website optimaliseren. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Deze Google Analytics cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Versie oktober 2020