Hier tref je de Algemene Voorwaarden & Privacy Statement van de HuisdierenApp aan, powered by Veterinair Organisatiebureau Vitaux, gevestigd aan de Oud Eemnesserweg 27, 3755 MR  te Eemnes. KvK 32115374  / BTW nr. NL8184.03.561.B01

Deze Algemene Voorwaarden & privacy statement kunnen worden gewijzigd, wij adviseren je daarom deze regelmatig te raadplegen.

1. De HuisdierenApp stelt zich ten doel om huisdierenbezit gemakkelijker te maken en dierenwelzijn te bevorderen door het bundelen van diverse diensten en services en het aanbieden van reminderservices voor medicatie en anti-parasitica.   

2. Locaties en informatie die worden getoond zijn verkregen van diverse (branche)organisaties zoals : Dibevo, ABHB, NVFD, Raad van Beheer, SPPD, KattenAcademie, KattenKennisCentrum Nederland, LICG, Capabel, diergeneesmiddelendatabank, Google, eigen database en relatie,. Bedrijven en organisaties die in de HuisdierenApp willen worden opgenomen kunnen mailen naar info@vitaux.nl

3. De HuisdierenApp is een neutraal en onafhankelijk platform binnen de dierensector. Er zijn derhalve beperkte advertentiemogelijkheden. Promotionele mogelijkheden zijn push- en nieuwsbericht, evenementenvermelding, productnaamvermelding, enquêtemogelijkheid. Gebruikers van de HuisdierenApp ontvangen, indien akkoord gegeven, een nieuwsbrief (max 4x per jaar) met relevante informatie. Voor vragen over advertentiebeleid kan men mailen naar info@vitaux.nl

4. Videobellen met je dierenarts is een abonnementensysteem voor dierenartsenpraktijken. De techniek hiervoor is ontwikkeld door Jacker.nl. Zie ook website www.jacker.nl/disclaimer/

5. Vitaux en de ontwikkelaars van de HuisdierenApp streven ernaar juiste informatie te verstrekken, er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele foutieve vermeldingen. Bedrijven en organisaties die (betaalde) content, inclusief adresgegevens, hebben geleverd, zijn te allen tijde zelf     verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens en het doorgeven van wijzigingen.    

6. Bij meningsverschillen en/of problemen dient u Vitaux schriftelijk op de hoogte te brengen, waarna naar een passende oplossing wordt gezocht. Bij geschillen is het Nederlands Recht van toepassing en bepaalt Vitaux welke rechtbank bevoegd is. Indien een bepaling nietig blijkt of veranderd, zullen overige bepalingen onveranderd gehandhaafd blijven.  

7. Betalingen geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Eventuele bezwaren dienen schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum aangetekend bij Vitaux te zijn ingediend. Na deze termijn wordt de opdrachtgever geacht zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd. In geval van overschrijding zal over het openstaande bedrag 1% per kalendermaand, een gedeelte van de maand als volle gerekend, in rekening worden gebracht.
Tevens zullen administratiekosten à € 50,-  per overschrijding worden berekend. Bij buitengerechtelijke incassokosten zal 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 77,50 plus alle bijkomende kosten, voor rekening van de opdrachtgever komen.
Tevens behoudt Vitaux zich het recht voor om in deze omstandigheden naam, product of dienst (tijdelijk) te verwijderen. Alle genoemde en bedoelde bedragen zijn exclusief BTW.   

Wanneer is de HuisdierenApp PrivacyStatement van toepassing?
Deze privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die HuisdierenApp verwerkt in haar database.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?
De HuisdierenApp is een project van Veterinair Organisatiebureau Vitaux BV, gevestigd aan de Oud Eemnesserweg 27, 3755 MR  te Eemnes. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
We gebruiken de volgende persoonsgegevens:, voor- en achternaam (of een alias) en emailadres. Het emailadres wordt alleen gebruikt om een vergeten wachtwoord te kunnen mailen.De gegevens slaan we op in onze HuisdierenApp database.  Wij verstrekken geen gegevens aan derden, alle informatie blijft binnen de beveiligde omgeving van de App.Wil je uitgeschreven worden, kan dat te allen tijden door contact met ons op te nemen per mail of telefoon.

Voor welke doeleinden vragen wij uw gegevens?
Wij zullen altijd zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Na het downloaden van de App wordt gevraagd om toegang tot uw adresboek en toegang tot uw foto’s en multimedia.Adresboek: toegang tot adresboek wordt gevraagd omdat u dan gebruik kunt maken van de mogelijkheden om informatie uit de app, bijvoorbeeld een nieuwtje of evenement, te kunnen delen met bekenden van u. Foto en multimedia: Als u een profiel aanmaakt van uw huisdier is er de mogelijkheid om foto’s van uw huisdier toe te voegen, technisch worden deze dan geladen vanuit uw eigen multimedia. Maar ook alleen als u toegang geeft tot deze gegevens. U hoeft dit niet te doen, het geeft u alleen de mogelijkheid om optimaal gebruik te kunnen maken van de diverse functionaliteiten van de app. Bluetooth kan gebruikt worden op evenementen om u tijdens het evenement bepaalde berichtgevingen te kunnen sturen, maar alleen indien u zelf bluetooth inschakelt. U bepaalt dus zelf welke gegevens u verstrekt aan de app en van welke faciliteiten u gebruik wenst te kunnen maken.

Inzage van je gegevens
Men heeft altijd recht tot het inzien van de persoonlijke gegevens. Daarbij kun je verzoeken tot corrigeren en verwijderen van je gegevens.

Verwerkersovereenkomst
Wij hebben een verwerkersovereenkomst met onderstaande organisatie, zij zijn de ontwikkelaar van de HuisdierenApp: Riches IT, De Volger 25, 1483 GA De Rijp

Cookies: Google Analytic
Omdat wij graag willen weten hoe onze bezoekers deze website gebruiken, zodat wij het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Deze Google Analytics cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

Versie februari 2020