Hoe innig is het baltsgedrag van albatrossen? En hoe groot lijkt het verdriet bij een overleden partner? Er worden in het dierenrijk huwelijksboeketten aangeboden en prachtige bouwwerken gemaakt voor de partner. Dat kan toch alleen maar uit liefde zijn!

Maar wat is verliefdheid eigenlijk? Zelfs voor de mens is dit een vaag beschreven fenomeen dat verschillende onderdelen bevat. Je hebt verlangens om bij elkaar te zijn (bandvorming),  verliefdheid (een periode van onbevangenheid om een innige band aan te kunnen gaan met iemand), en seksuele verlangens (lust). Dit alles wordt gecoördineerd vanuit de hersenen en aangezwengeld door hormonen. Dr. Claudia Vinke vertelt er meer over.

Verliefde gevoelens

Het is de vraag of dieren dit op een zelfde manier ervaren als mensen, maar dieren hebben zeker een seksuele motivatie en ook kunnen zij zeer stabiele sociale banden vormen. Zo zijn er ook bij dieren monogame relaties van tientallen jaren bekend, en hebben vooral de vrouwen duidelijke partnervoorkeuren. We weten echter niet hoe groot de complexe verliefde gevoelens daarbij zijn. Maar zeker is dat het tot voldoende motivatie leidt om actief bij een partner te willen blijven.

Bij de partnerkeuze spelen overigens vaak meer pragmatische criteria een rol. Deze lijken vooral tot doel te hebben om de gezondste en sterkste match te krijgen, en daardoor de meeste nakomelingen. Zonder dat we ons dit bewust zijn, lijkt dit ook bij de mens vaak een rol te spelen. In die zin lijken wíj dus juist op dieren.

Bron: Dr. Claudia Vinke
Gedragskliniek voor Dieren, Faculteit Diergeneeskunde