Uit verschillende studies is gebleken dat kinderen die opgroeien met een huisdier meer zelfvertrouwen, empathie en verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Wanneer zij volwassen zijn, zullen deze kinderen ook sociaal vaardiger zijn. Het omgaan met dieren heeft op alle verschillende leeftijden positieve effecten.

Verhalen met dieren in de hoofdrol

In boekjes en op televisie spelen dieren vaak een (hoofd)rol. Een dier kan ook echt een steunende rol vervullen. Voor veel kinderen is hun dier iemand die ze vertrouwen. Kinderen delen woede, angst, blijdschap en geheimen met hun dier omdat een dier niets doorvertelt en niet oordeelt.

Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden

Een dier kan een kind helpen veilig te voelen. Kinderen die een huisdier hebben, blijken meer zelfvertrouwen te hebben en weerbaarder te zijn. Ook kunnen dieren de sociale vaardigheden ondersteunen. Praten over een dier is een gemakkelijk gespreksonderwerp. Kinderen vinden het leuk om te spelen bij klasgenootjes die in het bezit van een huisdier zijn.

Empathie

Empathie betekent: het in staat zijn de emoties van een ander persoon waar te nemen. Uit diverse studies is naar voren gekomen dat kinderen die een sterke band met hun huisdier hebben, meer empathie tonen. Dit in tegenstelling van kinderen die niet zo’n sterke band met hun dier hebben of geen huisdier hebben.

Bevorderen leerproces

Een huisdier lijkt het leren van taal te kunnen bevorderen. Een huisdier kan een kind de reden geven om te praten. Denk hierbij aan: het huisdier roepen of gezellig tegen het huisdier praten. Wist je dat er ook een digitaal lespakket voor basisschoolleerlingen over het houden en verzorgen van huisdieren is? Het DierenDiploma© van de Stichting Met dieren meer mens leert spelenderwijs over verantwoord huisdierenbezit. Belangrijk want kinderen zijn tenslotte de huisdierenbezitters van de toekomst!

Wat is een geschikt huisdier

Wanneer je een huisdier neemt moet je altijd de gezondheid en het welzijn van het dier kunnen waarborgen. Niet elk dier is geschikt om bij een peuter in huis te wonen, sommige diersoorten zijn daar te nerveus en te gevoelig voor. Op de website van het LICG staat veel informatie vermeld over welke dieren bij een jong kind passen.

Wees voorzichtig

Ook al heb je nog zo’n lief en makkelijk dier: blijf er altijd bij! Jonge kinderen moeten nog leren om hun impulsen te controleren en kunnen zich nog niet goed inleven in een dier. Soms voert een peuter ongewenste acties uit bij het dier (staart en oren trekken), wat een gevaarlijke reactie bij het dier kan uitlokken. Leer je kind wat wel en wat niet kan en wanneer het dier met rust gelaten moet worden.

Verantwoordelijkheid

Een peuter kan nog geen huisdier verzorgen. Maar als je kind wat ouder is kun je ze mee laten helpen met de verzorging van het huisdier. Als ouder ben jij hierin het goede voorbeeld.

Aanschaf

Wanneer je een huisdier aan wilt schaffen, laat je dan vooraf goed informeren. Kijk goed welk dier er binnen je gezin past. Als volwassene blijf je zelf altijd de eindverantwoordelijke over het dier. Want e kinderen raken wel eens de interesse in het huisdier kwijt. Houd er rekening mee dat een huisdier tijd, geld en energie kost. Neem altijd pas een huisdier wanneer jij en je gezin het hier samen over eens zijn!

Delen